Sunday, June 14, 2015

ആരാണീ ഫെമിനിസ്റ്റ്

ആരാണീ ഫെമിനിസ്റ്റ് 
അവൾക്കെന്താ കൊമ്പുണ്ടോ 
എന്താണ് നിങ്ങൾക്കവളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വെറുപ്പ്‌ 
ഒരു പരിഹാസം 
ഒരു നിന്ദ
മാര്ക്സിസം സ്ത്രീയുടെ ഫെമിനിസ്റ്റ് വാദങ്ങളെ അന്ഗീകരിക്കുന്നു
ലിന്ഗ സമത്ത്വവും സ്ഥിതി സമത്ത്വവും അത് സ്ത്രീക്ക് നല്കുന്നു
ഭരണ ഘടന പുരുഷനായി പ്രത്യേകം ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല
തുല്യ അവസരങ്ങൾ
തുല്യ നീതി
സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേക പരിരക്ഷ
ഗര്ഭ കാലത്തും കുട്ടികളെ മുല ഊട്ടുന്നതും ആയ സമയത്ത് സര്ക്കാർ വക സംരക്ഷണം
ഇതെല്ലാം സോഷ്യലിസം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു
എന്നാൽ മുതലാളിത്ത സംവിധാനത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സമത്വം
പുരുഷ മേധാവിത്തം നില നില്ക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ
വല്ലാതെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നു
മുതലാളിത്ത സംവിധാനത്തിൽ സ്ത്രീ ഒരു ചരക്കു മാത്രമാണ്
ചരക്കു ആകാൻ കൊള്ളാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക്
അവിടെ യാതൊരു വിലയും ഇല്ല തന്നെ
ഫെമിനിസം ആത്തരം സ്ത്രീകൾ ക്കായി ഒരു സംഹിത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം കാണാൻ ഭംഗി ഇല്ലാത്ത വരും
പിൻ തള്ള പെട്ട് പോയവരും
ബുദ്ധി വികാസം കുറഞ്ഞവരും
വൃദ്ധരും
രോഗികളും
ഗര്ഭിണി കളും.
കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നവരും
ഭർത്താവു ഇലത്തതും
ആയ സ്ത്രീകളെ
ഫെമിന്സിട്ടുസമൂഹം ശ്രേധിക്കുന്നില്ല
അവര്ക്കായി ഒരു പാക്കേജു ഫെമിനിസം നല്കുന്നില്ല
ഫെമിനിസം സ്വവര്‍ഗ രതിയില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്നോ , ഫെമിനിസം തെറ്റായ കല്പനകളില്‍ അഭിരമിക്കുന്നുവോ......സ്വവര്ഗ്ഗ രതിയും ഫെമിന്സവും ആയി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല..
ഫെമിനിസം പറയുന്നത്
ദാമ്പത്യം ഊരാ ക്കുരുക്കായാൽ.അതിൽ നിന്നും പുറത്തു പോരാൻ അവൾക്കു ആകണം എന്ന് മാത്രമാണ് 
ഇഷ്ട്ടമില്ലത്ത പുരുഷനെ ചുമക്കാൻ അവൾക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടാകരുത്
രതി എ ല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മ നിഷ്ട്ടമാണ്
സ്വവർഗ്ഗ രതിയായാലും അല്ലെങ്കിലും
ഫെമിനിസം പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീക്കും
താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഇണയെ നിരാകരിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരം ആവശ്യപെടുന്നു 
പുരുഷനോട് തുല്യത വശ്യപെടുന്നു
അവൾ അതും അതിൽ കൂടുതലും അർഹിക്കുന്നു താനും
സ്വന്തം സത്വം വിളംബരം ചെയ്യാൻ മടി ഇല്ലാത്ത സത്രീ കളെ ഫെമിസ്നിട്ടുകൾ എന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നത് ഭാരതം പോലെ അമേരിക്ക പോലെ പുരുഷ മേധാവിത്തം നിലനില്ക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിലെ ഒരു പതിവാണ് .
മേധ പടെക്കറും
സുഗത കുമാരിയും
ആശ പൂര്ണ്ണ ദേ വിയും
കാപ്റ്റൻ ലക്ഷിമിയും
ഝൻസി റാണി വരെയും നല്ല ഫെമിന്സിട്ടുകൾ ആയിരുന്നു'
ഭർത്താ വിനെ നിരാകരിച്ചു തീയിൽ ചാടിയ സീത മുതൽ..
പര പുരൂഷനെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതു കൊണ്ട് ഉടന്തടി ചാടിയ റാണി പദ്മിനി അടക്കം
സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ അത് അന്ന് നില നില്ക്കുന്ന സമൂഹ നീതികൾക്ക് എതിരെ ആണെങ്കിൽ പോലും നിസംശയം നടപ്പാക്കാൻ മുതിര്ന്ന നല്ല ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ആണ്
മനസ്സിൽ ഉള്ള ത് തുറന്നു പറയാനും
തനിക്കു ശെരി എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാനും ധൈര്യം ഉള്ള ധാരാളം സ്ത്രീ കളെ നിങ്ങൾ ചുറ്റും കാണുന്നുണ്ട് 
അവരിൽ പലരും സമൂഹം വൈക്കുന്ന ചുറ്റു മതിലുകളെ ഭേദിക്കുന്നവർ ആണ് താനും ..
സാരി ഉടുകെണ്ടുന്ന ചടങ്ങിൽ നിറമുള്ള മേൽ കുപ്പായവും 
ജീന്സും ഇടുന്നു
വിവാഹം കഴിക്കാതെ പുരുഷനോടൊപ്പം അന്തി ഉറങ്ങുന്നു 
സെക്സിനെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുന്നു ..
സംസാരിക്കുന്നു
ഒച്ച വൈക്കേണ്ടപ്പോൾ ഒച്ച വയ്ക്കുന്നു
ഇതെല്ലം സ്ത്രീ ചെയ്‌താൽ അവൾ ഫെമിസ്നിസ്ട്ടുംപുരുഷൻ ചെയ്‌താൽ അത് സ്വാഭാവികതയും ആകുന്നു എന്ന ഭ്രമ കല്പ്പന മാറ്റണം
ജനിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും നഗ്നർ ആയി ആണ് ജനിച്ചത്‌
തികചും നസൈര്ഗികമായ സെക്സിനെ ഒരേ പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവകാശവും ഉണ്ട് ..
ഫെമിന്സം നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ ക്ക് നല്കുന്നത് തികച്ചും തന്റെടിയായ ഒരു സ്ത്രീ കൂട്ടുകാരിയെയാണ്‌
അവൾ ഗര്ഭിണി അയാൽ..എങ്ങിനെ തന്റെ ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കണമെന്ന് അവൾക്കു അറിയാം
പുരുഷന്റെ വീട്ടു പടിക്കൽ കുടിലും കെട്ടി ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ്‌ എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ പിറകെ വരില്ല
എന്നാൽ അവൻ നല്ലവൻ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നായർ സ്ത്രീയെ പോലെ സംബന്ധക്കാരന് മുന്നില് മുറിയുടെ വാതിൽ കൊട്ടി അടക്കാനും അവൾ മടി കാണിക്കുന്നില്ല......................
ഇഷ്ട്ടമില്ലത്ത പുരുഷന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങുന്ന വേശ്യ അല്ല അവൾ
ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സമത്വവും പരിരക്ഷയും രണ്ടാണ് എന്ന് 
സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ഒരു യാഥാർധ്യമാണ് എന്നാ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുത് 
അതങ്ങിനെയല്ല 

സൗദി അറേബിയയിൽ വരെ സ്ത്രീക്ക് വോട്ടവകാശം കിട്ടിയിട്ടില്ല 
അവൾക്കു പള്ളിയിൽ കയറാനോ വാഹനം ഓടിക്കാനോ അവകാശമില്ല
തനിയെ പുറത്തു പോകാനോ പർദാഹ് ഇടാതെ സഞ്ചരിക്കാനോ അധികാരമില്ല 
അവൾ എത്ര പ്രസവിക്കണം എന്ന് അവളുടെ ഭർത്താവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്‌ 
അവൾക്കു ജോലിക്ക് പോകാൻ അവകാശവുമില്ല 
ഉത്തര ഭാരതത്തിലെ ഉൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും സ്ത്രീ വെറും ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് 
അവൾക്കു വിദ്യഭ്യാസം നൽകുന്നില്ല 
അവൾക്കു സ്വന്തമായി ജോലിയില്ല 
14 വയസിൽ വിവാഹിത 45 വയസു വരെ തുടര്ച്ചയായ പ്രസവം 
അപ്പോഴേക്കും അവൾ ഒരു വൃദ്ധ ആയി ക്കഴിഞ്ഞു 
50 വയസിൽ അവൾ മരിക്കുന്നു 
ആ സ്ത്രീകളെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് 
അല്ലാതെ സ്വിറ്റ് സർ ലാൻഡിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും വന്നു വളർച്ചയുടെ ലാസാഗു പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിനെയല്ല മണി മാതൃക ആക്കേണ്ടത് 
പുരുഷന് പരിരക്ഷ വേണമോ എടുത്തു കൊള്ളൂ 
കാരണം അതിനു അവനു ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട ചരിത്രം അവൻ ആണല്ലോ എഴുതുന്നത്‌ (HIS --STORY )
ലോകം അവൻ ആണല്ലോ ഭരിക്കുന്നത്‌ 
പുരുഷനെ മോശമാക്കുന്ന ഒന്നും എന്റെ പോസ്റ്റിൽ ഇല്ല അത് ഫെമിനിസം എന്നാ സിദ്ധാന്തത്തെ ക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് 
അത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ക്കുറിച്ചാണ് 
സ്ത്രീ പുരുഷ മത്സരം എന്നതൊരു അജണ്ട അല്ല നമ്മുടെ 
ഫേസ് ബുക്കിലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് കളെ ക്കുറിച്ച്മല്ല ഞാൻ എഴുതിയത്


ഗർഭ ധാരണം ,പ്രസവം.. മുലയൂട്ടൽ ..കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷണം ഇതെല്ലാം സ്ത്രീ പരിരക്ഷ ആവശ്യപെടുന്ന മേഖ ലകൾ ആണ്.പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീക്ക് മൂന്നു മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ എങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ മുല ഊട്ടെണ്ടതുണ്ട് .പ്രസവം വളരെ രക്തം പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആയതു കൊണ്ട് അതിനു ശേഷം അവൾക്കു ശരീരം സാധാരണ നിലയിൽ ആകുന്നതു വരെയും പരിരക്ഷ ആവശ്യമുണ്ട് പണ്ട് കുടുംബാസൂത്രണ മാർഗങ്ങൾ നിലവിൽ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ സ്ത്രീ 16 മുതൽ 18 വരെ ഒക്കെ പ്രാവശ്യം പ്രസവിച്ചിരുന്നു ..സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യ ധാരയിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾ മാറ്റി നിർത്തപെട്ടതും ഇത് കൊണ്ടാണ്.അല്ലാതെ അവർ ഗുണം കുറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ആയതു കൊണ്ടല്ല .
ആധുനിക സ്ത്രീയും ഈത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു 
യൂറോപ്പിൽ ഒക്കെ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കാൻ തയ്യാർ അല്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
തുല്യ നീതി, തുല്യ അവകാശങ്ങൾ ,ലിംഗ സമത്വം ഇവ ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീ തനതായ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ കൊണ്ട് പരിരക്ഷയും അർഹിക്കുന്നു .നിർഭയ ഒക്കെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ പരിരക്ഷയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് 
സ്ത്രീ ശരീരം വളരെ വിലയുള്ള കമ്പോള ചരക്കും ..എന്നാൽ പൊതു വിപണിയിൽ അങ്ങിനെ ലഭികത്തതും ആണ്..അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക സമൂഹം ഈ അമൂല്യ വസ്തുക്കളെ വളരെ കാര്യമയി തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്


സ്ത്രീ പരിരക്ഷയും തുല്യതയും ചോദിക്കുന്നത് പുരുഷനോടല്ല 
അവനും അവളും ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തോടാണ് 
അവളെ ചവിട്ടി തേക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയോടാണ് 

ഭരണ കൂടത്തോടാണ് 
പുരുഷൻ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണ മാണ്
പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം ,പ്രകൃതി കോപങ്ങൾ 
കുറഞ്ഞ വേതനം ,കൂടുതൽ ജോലി സമയം ..വിലക്കയറ്റം 
ജാതീയ അസമത്വങ്ങൾ ..തൊഴിൽ ഇല്ലായ്മ്മ 
യുദ്ധം ..മതാന്ധത അങ്ങിനെ അങിനെ പലതും പലതും 
അതെല്ലാം സ്ത്രീയുടെയും മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് 
എന്നാൽ അതിനും അപ്പുറം സ്ത്രീക്ക് തനതായ വേറെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി ഉണ്ട് 
അതിൽ പ്രധാനം അവളുടെ ഗർഭ പത്രമാണ് 
ബലാൽസംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടാലും അവൾ ഗർഭിണി ആകുന്നു 
ജോലി സ്ഥലത്തും സമൂഹത്തിലും ,യാത്രയിലും , ജാതീയ ഉച്ച നീച്ചത്വങ്ങൾക്ക് പുറമേ സ്ത്രീ എന്നാ നിലയിലും അവൾ വേട്ട ആടപ്പെടുന്നു 
പുരുഷന് ആധുനിക ജീവിതം ഒരു സുഖ ശയ്യ ആണന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല 
എന്നാൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം സ്ത്രീ അനുഭവിക്കണം
കൂടെ മറ്റു ഒത്തിരി അസമത്വങ്ങളും

No comments:

Post a Comment