Wednesday, November 5, 2014

feminisam

  മാര്ക്സിസം സ്ത്രീയുടെ ഫെമിനിസ്റ്റ് വാദങ്ങളെ അന്ഗീകരിക്കുന്നു
ലിന്ഗ സമത്ത്വവും സ്ഥിതി സമത്ത്വവും അത് സ്ത്രീക്ക് നല്കുന്നു
ഭരണ ഘടന പുരുഷനായി പ്രത്യേകം ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല
തുല്യ അവസരങ്ങൾ
തുല്യ നീതി
സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേക പരിരക്ഷ
ഗര്ഭ കാലത്തും കുട്ടികളെ മുല ഊട്ടുന്നതും ആയ സമയത്ത് സര്ക്കാർ വക സംരക്ഷണം
ഇതെല്ലാം സോഷ്യലിസം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു


 എന്നാൽ മുതലാളിത്ത സംവിധാനത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സമത്വം
പുരുഷ മേധാവിത്തം നില നില്ക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ
വല്ലാതെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നു
മുതലാളിത്ത സംവിധാനത്തിൽ സ്ത്രീ ഒരു ചരക്കു മാത്രമാണ്
ചരക്കു ആകാൻ കൊള്ളാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക്
അവിടെ യാതൊരു വിലയും ഇല്ല തന്നെ
ഫെമിനിസം ആത്തരം സ്ത്രീകൾ ക്കായി ഒരു സംഹിത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം കാണാൻ ഭംഗി ഇല്ലാത്ത വരും
പിൻ തള്ള പെട്ട് പോയവരും
ബുദ്ധി വികാസം കുറഞ്ഞവരും
വൃദ്ധരും
രോഗികളും
ഗര്ഭിണി കളും.
കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നവരും
ഭർത്താവു ഇലത്തതും
ആയ സ്ത്രീകളെ
ഫെമിന്സിട്ടുസമൂഹം ശ്രേധിക്കുന്നില്ല
അവര്ക്കായി ഒരു പാക്കേജു ഫെമിനിസം നല്കുന്നില്ല


ഫെമിനിസം സ്വവര്‍ഗ രതിയില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്നോ , ഫെമിനിസം തെറ്റായ കല്പനകളില്‍ അഭിരമിക്കുന്നുവോ......സ്വവര്ഗ്ഗ രതിയും ഫെമിന്സവും ആയി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല..
ഫെമിനിസം പറയുന്നത്
ദാമ്പത്യം ഊരാ ക്കുരുക്കായാൽ.അതിൽ നിന്നും പുറത്തു പോരാൻ അവൾക്കു ആകണം എന്ന് മാത്രമാണ്
ഇഷ്ട്ടമില്ലത്ത പുരുഷനെ ചുമക്കാൻ അവൾക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടാകരുത്
രതി എ ല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മ നിഷ്ട്ടമാണ്
സ്വവർഗ്ഗ രതിയായാലും അല്ലെങ്കിലും
ഫെമിനിസം പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീക്കും
താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഇണയെ നിരാകരിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരം ആവശ്യപെടുന്നു
പുരുഷനോട് തുല്യത വശ്യപെടുന്നു
അവൾ അതും അതിൽ കൂടുതലും അർഹിക്കുന്നു താനും

 സ്വന്തം സത്വം വിളംബരം ചെയ്യാൻ മടി ഇല്ലാത്ത സത്രീ കളെ ഫെമിസ്നിട്ടുകൾ എന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നത് ഭാരതം പോലെ അമേരിക്ക പോലെ പുരുഷ മേധാവിത്തം നിലനില്ക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിലെ ഒരു പതിവാണ് .
മേധ പടെക്കറും
സുഗത കുമാരിയും
ആശ പൂര്ണ്ണ ദേ വിയും
കാപ്റ്റൻ ലക്ഷിമിയും

ഝൻസി റാണി വരെയും നല്ല ഫെമിന്സിട്ടുകൾ ആയിരുന്നു'
ഭർത്താ വിനെ നിരാകരിച്ചു തീയിൽ ചാടിയ സീത മുതൽ..
പര പുരൂഷനെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതു കൊണ്ട് ഉടന്തടി ചാടിയ റാണി പദ്മിനി അടക്കം
സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ അത് അന്ന് നില നില്ക്കുന്ന സമൂഹ നീതികൾക്ക് എതിരെ ആണെങ്കിൽ പോലും നിസംശയം നടപ്പാക്കാൻ മുതിര്ന്ന നല്ല ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ആണ്
മനസ്സിൽ ഉള്ള ത് തുറന്നു പറയാനും
തനിക്കു ശെരി എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാനും ധൈര്യം ഉള്ള ധാരാളം സ്ത്രീ കളെ നിങ്ങൾ ചുറ്റും കാണുന്നുണ്ട്
അവരിൽ പലരും സമൂഹം വൈക്കുന്ന ചുറ്റു മതിലുകളെ ഭേദിക്കുന്നവർ ആണ് താനും ..

 സാരി ഉടുകെണ്ടുന്ന ചടങ്ങിൽ നിറമുള്ള മേൽ കുപ്പായവും
ജീന്സും ഇടുന്നു
വിവാഹം കഴിക്കാതെ പുരുഷനോടൊപ്പം അന്തി ഉറങ്ങുന്നു
സെക്സിനെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുന്നു ..
സംസാരിക്കുന്നു

ഒച്ച വൈക്കേണ്ടപ്പോൾ ഒച്ച വയ്ക്കുന്നു
ഇതെല്ലം സ്ത്രീ ചെയ്‌താൽ അവൾ ഫെമിസ്നിസ്ട്ടുംപുരുഷൻ ചെയ്‌താൽ അത് സ്വാഭാവികതയും ആകുന്നു എന്ന ഭ്രമ കല്പ്പന മാറ്റണം
ജനിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും നഗ്നർ ആയി ആണ് ജനിച്ചത്‌
തികചും നസൈര്ഗികമായ സെക്സിനെ ഒരേ പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവകാശവും ഉണ്ട് ..
ഫെമിന്സം നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ ക്ക് നല്കുന്നത് തികച്ചും തന്റെടിയായ ഒരു സ്ത്രീ കൂട്ടുകാരിയെയാണ്‌
അവൾ ഗര്ഭിണി അയാൽ..എങ്ങിനെ തന്റെ ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കണമെന്ന് അവൾക്കു അറിയാം
പുരുഷന്റെ വീട്ടു പടിക്കൽ കുടിലും കെട്ടി ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ്‌ എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ പിറകെ വരില്ല
എന്നാൽ അവൻ നല്ലവൻ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നായർ സ്ത്രീയെ പോലെ സംബന്ധക്കാരന് മുന്നില് മുറിയുടെ വാതിൽ കൊട്ടി അടക്കാനും അവൾ മടി കാണിക്കുന്നില്ല......................
ഇഷ്ട്ടമില്ലത്ത പുരുഷന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങുന്ന വേശ്യ അല്ല അവൾ

ഓണം

ഓണം 
പൂവിളികളുടെയും 
ഓണ പ്പൂക്കളങ്ങളുടെയും 
വസന്തത്തിന്റെയും
വർണ്ണങ്ങളുടെയും മഹാ ഘോഷമാണ് 
തിരക്കിൽ
സങ്കടങ്ങളിൽ
ഒറ്റപെടലുകളിൽ
ഓണം ഒരു സ്വപ്നമാണ്
സമൃദ്ധിയെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പുണരാൻ ഉള്ള
ദരിദ്രന്റെ മഹാ മോഹം
എന്നേക്കും
എന്നും
നിങ്ങൾക്ക് ഓണമാകട്ടെ
ഓണാശംസകൾ

ഭൂതത്താങ്കെട്ടിലേക്ക് ഒരു യാത്ര

 ഭൂതത്താങ്കെട്ടിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോയി
കെ ജി ഓ എ യുടെ സാംസ്കാരിക സംഘമായ സംസ്ക്കാര യുടെ വാർഷീക ആഘോഷം ആയിരുന്നു .അതിനോട് ബന്ധപെട്ട ചടങ്ങുകൾ രാവിലെ നടന്നു
ചെങ്ങമനാട് ജയകുമാർസംഗമം ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു മനോഹരമായി സംസാരിച്ചു 
പ്രസംഗം എന്നതിനേക്കാൾ സദസ്സിനോടുള്ള ഒരു നേരിട്ടിടപഴകൽ ആയിരുന്നു അത്
കവിതയും സംഗീതവും വിമർശനവും പരിസ്ഥിതി പ്രശനവും
കൃഷിയും എല്ലാം അതിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു
എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ലെഗിൻസ് ഇടുന്നത് അദേഹത്തിന് അത്ര പിടിത്തമായിട്ടില്ല
അതിൽ ഭേദം അവർ നഗ്നർ ആയി നടക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനവും കൂടെ ഉണ്ടായി
എങ്കിൽ ഒരു പീഡനവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നും പറഞ്ഞു
ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ക്ഷമിക്കട്ടെ എന്നൊരു മുൻ‌കൂർ ജാമ്യവും
അദ്ദേഹം ഫെമിനിസം മനസിലാക്കിയിട്ടില്ല
സ്ത്രീ ശരീരം... മാംസം എന്നതിനും അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും കൂടി ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല
സിനിമാക്കാരുമായി ആണല്ലോ സഹകരണം
അങ്ങിനെ ഒക്കെ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ
രണ്ടു വര്ഷം മുൻപ് നടനും, ആക്ടിവിസ്ട്ടും ആയ ശ്രീരാമൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് വന്നു
ഭംഗിയുള്ള ചുവന്ന കസേരകൾ
ശീതീകരിച്ച ഹാൾ ..സുന്ദരമാരും സുന്ദരികളും ആയ കേൾവിക്കാർ
വിശാലമായ സ്റെജു ,
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
നിങ്ങൾ ജെറ്റ് എയർ വെയ്സിലെ പോലെ കുട്ടി പാവാട ഉടുത്ത കുറച്ചു സുന്ദരികളെ ക്കൂടി ഇവിടെ നിർത്തെണ്ടതായിരുന്നു എന്ന്
അത്രയും ആയില്ല ഇത് എന്നും കൂടി സമ്മതിക്കണം
സഖാവ് ടി എം വിജയന് ഒരു അനുമോദനം ആയിരുന്നു ചടങ്ങിന്റെ ഒരു ഹൈ ലൈറ്റ്
ഭൂമിയോളം ക്ഷേമയും .ആകാശത്തോളം ഉയരം..മനുഷ്യ സ്നേഹവും ഉള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം
സ്ഥാന ലബ്ദികൾ അല്പ്പം പോലും സ്വഭാവം മാറ്റാത്ത ആ സഖാവിനു ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യവുമല്ല
നല്ല ഒരു പ്രസംഗം കിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് .. എന്ന്പ റയാതെ വയ്യ
പിന്നീട് ഭൂത ത്താൻകെട്ട് ഡാമിലെ ഇത് വരെ കാണാത്ത ഒരു വഴിയിൽ കൂടി കുറച്ചു നടന്നു
പഴയ ഡാമിലെക്കുള്ള ഒരു വിജന പാത ആയിരുന്നു അത്
തീർത്തും ഇടുങ്ങിയ ഒരു കാട്ടു പാതമാത്രമാന് വഴി പലയിടത്തും
നല്ല വെയിലും ,ട്രെക്കിങ്ങിനു അങ്ങിനെ വഴങ്ങാത്ത ചെരിപ്പുകളും ആയിട്ട് പോലും
ആ കാട്ടു പാതയും ,അതിനിടയിൽ കൂടി ഒളിച്ചു വരുന്ന സൂര്യ കിരണങ്ങളും
വഴിയിൽ വീണു കിടക്കുന്ന മരങ്ങളും
ഒഴുകാൻ മറന്ന കാട്ടു ചോലകളും
മനുഷ്യൻ നശിപ്പിക്കാത്ത ഒരു വിശാല വനസ്ഥലി യും, തടാകവും, തെളി നീരും
എല്ലാം കൂടി ഒരു മനോഹര അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ആ യാത്ര
മക്കളും ശ്രീമാനും കൂടെ ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ അഗാധമായ ഒരു ഏകാന്തത ഉടനീളം അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നതൊരു സത്യം
കാട്ടിൽ അലയാനുള്ള ഒരു അവസരവും പാഴാക്കിയിട്ടില്ല ഇതേ വരെ
എന്നാൽ അതിൽ ശ്രേദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരേ ഒരു കാര്യം വീട്ടിലെ ആരും കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ്
ഒരു കെണി സാഹചര്യത്തിൽ കൈ നീട്ടിയാൽ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ
മുകളിൽ ഒരു സഹായി ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ
ഒന്ന് പകച്ചു
എന്നാൽ ,എ പ്പോഴും, ആരെങ്കിലും,എന്റെ നീട്ടിയ കയ്യ് പിടിക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതും വാസ്തവം
കുടുമ്പ സംഗമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ആകുന്നതിന്റെ സുഖം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്
ആസ്വദിച്ച , മനസ്സിൽ അലിയിച്ച ഒരു അനുഭവം
ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മോഹിച്ചു പോകുന്നു